Geschiedenis

Hier de geschiedenis van ons pand, gevuld met documenten van vroegere tijd.

1931

De voormalige Willem Kölling Nutskleuterschool uit 1931 bevindt zich in Dieren-Noord. Samen met aan overzijde gelegen arbeiderswoningen (die dateren uit 1921) vormt de school de oorspronkelijke bebouwing van dit gebied, dat tot het begin van de 20e eeuw een landelijk karakter had met heide en bos.

Cultuurhistorische context

Initiatiefnemer en steungever van de bouw was de stichter en directeur van de Gazelle-fietsenfabriek Willem Kölling (1869-1935). De ontwerper van Tellegenlaan 2 was de plaatselijk bekende architect Johan Gerard Adriaan Heineman (1889-1959) uit Velp. Met zijn kennis, opgedaan uit de befaamde H.P. Berlage, in navolging van Engelse voorkeur voor traditionele, landelijke architectuur aan het einde van de 19e eeuw, ontwierp hij villa's en landerijen. Deze kenmerkten zich door een sober, ambachterlijk materiaal gebruik met forse, overstekende rieten daken en bakstenen gevels.

Architectonische verschijningsvorm

In het ontwerp is ervoor gekozen de gang met ondersteunende functies aan de achterzijde te situeren, waardoor de achtergevel en de gevel aan de Tellgenlaan een relatief gesloten karakter hebben, hoewel zich aan de Tellegenlaan wel de entree bevond. De gaf echter het open en ruimtelijke karakter aan de voorgevel. Alle lokalen zijn voorzien van open deuren, waardoor de kinderen direct naar buiten konden. Opmerkelijk is dat alle ramen van het gebouw voorzien van een roedenverdeling, met uizondering van de onderste ramen van de lokalen. Vermoedelijk om estetische redenen waren enkele ramen voorzien van luiken. In de opzet van het gebouw springt in het oog dat de plattegrond tweemaal 45 graen geknikt is, aannemelijk om de lokalen zoveel mogelijk op het zuiden te richten. Door de ubbele knik, lagere kap van de overdekte zandbak, veelhoekige plattegrond van het speellokaal, en de uitstekene volumes van de keuken en de entree annex het kantoor van het hoofd, heeft de school een complexe samengestelde kap. Zoals gebruikelijk in vroegere tijd, om estetische en praktische redenen, is het dak hoog gebouwd, waarbij in dit geval ook voorzien werd van flinke overstekken. Echter werd de zolder ruimte niet meer benut dan als isolatie en berging.

Verbouwing 1965

Er zijn door de jaren qua exterieur weinig grote aanpassingen geweest, behalve het dichtmetselen van de overdekte zandbak. In 1965 heeft echter wel een interne verbouwing plaats gevonden, waarbij o.a. de toiletten werden gemoderniseerd.